Treball en Xarxa i Espais de Coneixement

Què és TXEC pl ?

TXEC (Treball en Xarxa i Espais de Coneixement) és un aplicatiu web per a coordinar projectes i colectius. Està desenvolupat amb un framework i base de dades propi escrit en perl.

 

 

El projecte TXEC

 

TXECpl és un programari per aproximar-se a la gestió del treball intern i la comuniació d'un projecte o col.lectiu. És una plataforma web versàtil, que pot cobrir diferents necessitats de coordinació i informació. Possibilita una estructura modular i un sistema de gestió de permisos que facilita la publicació i l'edició de contingut sota opcions de privadesa i seguretat. Té característiques de gestor documental, gestor de projectes, intranet o 'groupware', però s'ha composat com una plataforma holística, partint d'una idea i desenvolupament propis. S'ha construït a partir d'un framework i un sistema de base de dades particular, amb força anys d'experiència. TXECpl és un programari encara en fase beta, fet a Barcelona per un grup petit de persones. És un projecte slow tech que aposta per la sobirania tecnològica i el programari lliure. Pots trobar més informació del projecte a www.magicpl.net

 

 

 

3 aproximacions al TXEC

 

 

 

Contingut: Al TXEC podem trobar els continguts agrupats dins d'àrees de treball i/o nodes. Les àrees de treball també agrupen nodes. Els usuaris poden pertànyer a les diferents àrees de treball. Els nodes i les àrees contenen ítems, que són unitats d'informació més concretes, pertanyents a diferents entorns de dades / informació, tals com tasques, arxius, urls, events, fitxes bibliogràfiques, etc. D'aquesta manera es crea una estructura de continguts alhora que s'organitza la col·lecció de dades i informació.

 

 

 

L'estructura: El TXEC permet als usuaris definir i generar l'estructura del contingut de manera autosuficient. Permet també l'aplicació de permisos, privilegis i restriccions per accedir a seccions i/o executar accions, possibilitant una filtre a la lectura i/o edició del contingut de manera personalitzada i senzilla per a cada element. Es pot accedir a les dades per diferents vies i perspectives, i es poden realitzar cerques filtrades i acotades i fins i tot es pot composar l'index del contingut personalitzat per a cada espai i node.

 

 

 

Versatilitat: Disposa de 3 entorns bàsics de navegació, l'entorn més públic per a mostrar contingut de la manera més polida i personalitzada possible, l'entorn d'intranet, per al treball colaboratiu en si, podent ésser també d'accés públic o només als membres registrats, i la zona de les dades, per explorar a fons tots els ítems i registres d'informació que constitueix la base de dades. Això permet tenir en un mateix aplicatiu diferents funcionalitats de coordinació, com ara la publicació i difusió, el treball intern de gestió, la classificació i col·lecció d'elements, etc.

 

Pròxims events

No hi ha
No hi ha