soc la descripcio de desenvolupament

Espai Intern
No hi ha sub-espais No pertanys a l'espai

Millores que crec que caldria implementar

Categories:

Última modificació: 29/07/2016 17:51:00 per dulzet

Intranets en producció

Categories:

Última modificació: 29/06/2016 12:14:03 per dulzet

Errors, Planning i To Do

Categories:

Última modificació: 08/04/2016 12:02:28 per dulzet

Procés febrer: ordenar i encapsular codi i més...

Categories:

Última modificació: 15/03/2016 17:22:20 per dulzet

Millores i propostes técniques pel TXEC

Categories:

Última modificació: 17/02/2016 16:39:09 per stask

Temes Bitbucket

Categories:

Última modificació: 10/02/2016 13:45:45 per dulzet

Històric d'activitat

Categories:

Última modificació: 27/01/2016 11:45:37 per dulzet

Temes de Servidor

Categories:

Última modificació: 26/01/2016 14:57:05 per stask